Copyright and related rights

 

 

 

 

 

Quyền tác giả, quyền liên quan

Quyền tác giả tại Việt Nam đã được quy định chi tiết trong Bộ luật Dân sự 2005, Luật Sở hữu trí tuệNghị định 100/NĐ-CP/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả tự động phát sinh từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, bất kể tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Theo quy định của Luật SHTT năm 2005, Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Quyền nhân thân (trừ quyền công bố tác phẩm) được bảo hộ vô thời hạn, quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm được bảo hộ suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm  tác giả hoặc đồng tác giả cuối cùng chết.

Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá. Quyền của người biểu diễn được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình. Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm thực hiện việc công bố hoặc định hình (nếu chưa công bố). Quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.

Cũng giống như đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, việc đăng ký bản quyền là cơ sở pháp lý quan trọng để chống lại những hành vi chiếm đoạt quyền tác giả, mạo danh tác giả,  làm nhái, làm giả, xâm phạm quyền tác giả gây thiệt hại về uy tín, cũng như thương hiệu của doanh nghiệp.

ANT Lawyers cung các các dịch vụ trong lĩnh vực tư vấn quyền tác giả/quyền liên quan:

  • Tư vấn về các căn cứ phát sinh, xác lập, các hạn chế cơ bản của quyền tác giả/quyền liên quan;
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả/quyền liên quan;
  • Tư vấn, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng và các hợp đồng khác liên quan đến quyền tác giả/quyền liên quan;
  • Khiếu nại các quyết định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả/quyền liên quan;
  • Tư vấn, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm quyền tác giả/quyền liên quan.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và cụ thể trong từng trường hợp.